BIP Logo
 Biuletyn Informacji Publicznej PUP Powiatu Otwockiego (443-683-6363)
-
 
 7192059190   Statystyka BIP 
     
-
- - - - -
-
-
-
Informacje Podstawowe
ichthyographic
224-775-3718

Informacje nieudostêpnione

(405) 406-6502
-
Urz±d PUP

O Urzêdzie

Dyrekcja Urzêdu

Podstawy prawne

Schemat organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Uchwa³a i Statut Powiatowego Urzêdu Pracy w Otwocku

Zarz±dzenia Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy

502-821-9911
7135464069

Informacje

Informacje dotycz±ce zatrudnienia w PUP Otwock

-
Zamówienia Publiczne
7708014004

Przetargi

Zaproszenie do z³o¿enia oferty

303-302-5572
-
Poradnik Interesanta
abnormality

Programy

Po¶rednictwo

781-792-7822
7029464755

Oferty pracy

6173309599
479-302-3563

Informacje ró¿ne

Wykaz Pracodawców

-
Serwis
9064246414
 
-
-
Strona G³ówna
-
-
Powiat: Otwocki Logo PUP
Województwo: Mazowieckie
Adres: Górna 11
05-400 Otwock
Kontakt: tel.: (022)779 37 14, 788 28 20, 788 27 59,
fax: (022)779 37 14,
e-mail: waot@praca.gov.pl
Dyrektor: Danuta Wolska-Rzewuska
tel.: (022)779 51 75,
e-mail:
Z-ca dyrektora: Bo¿ena Chmielewska
tel.: (022)779 37 14 w 201,
e-mail: (512) 602-1190
-
-
-   -
Data umieszczenia: 22.05.2006 r. Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2006 r. Ilo¶æ ods³on: 142901
-
-